Jesteś tutaj: Start / Zadania Ośrodka

Zadania Ośrodka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadaniem Gminnego Centrum Kultury jest umożliwienie mieszkańcom kontaktu z szeroko pojmowaną sztuką, program jednak musi być na tyle zbalansowany, by celować w wydarzenia o różnej wartości estetycznej. Uruchamiamy mechanizmy integracyjne i prospołeczne oraz łączymy pokolenia oferując różne dziedziny sztuki : teatr, muzyka, taniec.

Zależy nam, by eksponowana sztuka spełniła funkcje komunikacyjne integracyjne i aktywizacyjne, by ożywiały się pozytywne relacje, a dialog i otwartość na innych były fundamentem pracy. Gminne Centrum Kultury jest przyjazne dzieciom i młodzieży, otwarte na ich potrzeby oraz dające możliwości realizacji indywidualnych pasji oraz rozwoju zainteresowań.

 

 

Wizja Gminnego Centrum Kultury kształtuje się następująco:

• zainteresowanie oraz rozwijanie pasji artystycznych, rękodzielniczych i sportowych

• realizacja różnorodnych programów rozbudzających zdolności artystyczne uczniów poprzez prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych oraz przedsięwzięć społeczno-kulturalnych (współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jak też i Stowarzyszeniem Postaw na Rodzinę)

• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym GCK

• stosowanie różnego rodzaje aktywności artystycznej,

• kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur; poczucia związku z tradycją narodową (postawa szacunku i tolerancji wobec jej różnorodności)- realizowaliśmy program Narodowego Centrum Kultury pt. „Ojczysty dodaj do ulubionych- Na Przykopie i Zaborku. Mikrotoponimia gminy Rzewnie”.

• kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku i aktywności ruchowej (animacje-ruchowo artystyczne)

• Współpracujemy i w dalszym czasie będziemy rozwijać działania w sferze kultury z Ośrodkami Kultury na terenie Powiatu. Dzięki temu możliwe będą częstsze wyjazdy do Teatru czy Opery tak jak to było w pierwszym półroczu 2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-16
Data publikacji:2021-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:383